بانکهای اطلاعاتی مرتبط

بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی حوزه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان که نسبت به تکمیل اطلاعات فعالیت های پژوهشی در سامانه اقدام نموده اند.

این بانک، شامل طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته اعضای هیات علمی حوزه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان می باشد که در سامانه ثبت شده است

زیر سامانه های اصلی مرتبط با سامانه پژوهشیار

سامانه پژوهشیار دارای زیر سیستم های متعددی است که سامانه های اصلی به شرح زیر است

سامانه طرح های پژوهشی

همه امور مرتبط با گردش کار طرح های پژوهشی شامل ارسال پروپُزال، داوری، کارشناسی، عقد قرارداد تا خاتمه کار در این بخش انجام می پذیرد.

فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی

همه اعضای هیات علمی می توانند سوابق علمی پژوهشی خود مانند کتاب، مقالات، اختراعات، اکتشافات و غیره را در قالب یک بانک اطلاعاتی یکپارچه ثبت نمایند.

آمار سایت
تعداد کاربران آنلاین: 30
تعداد بازدید کنندگان امروز: 1
تعداد بازدید کنندگان دیروز: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 47647
صفحه های بازدید شده امروز: 2
صفحه های بازدید شده کل: 162371
  • استان گلستان -کیلومتر 4جاده گرگان ساری ابتدای جاده شصت کلا -مجموعه آموزش عالی فلسفی - معاونت تحقیقات و فناوری
  • info@goums.ac.ir
  • 01732451660